Kalkulator Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Dostępne przedmioty

Remont istniejącego chodnika

Rozbiórka kostki brukowej, wykorzystanie istniejącej podbudowy i obrzeży betonowych. Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej kostki brukowej.

300 zł /
Dodaj do kalkulacji

Budowa nowego chodnika na terenie zielonym z kostki brukowej na podbudowie

Zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, zagęszczeniem podłoża wykonaniem 2 warstw podbudowy nawierzchni z kostki brukowej. Chodnik ograniczony obrzeżem betonowym.

400 zł /
Dodaj do kalkulacji

Rozbiórka istniejącego chodnika, budowa nowego chodnika

Rozbiórka istniejących warstw konstrukcyjnych z wywozem materiału. Roboty Ziemne wykonanie 2 warstw podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie.

670 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wymiana górnej nawierzchni drogi KR 2

Frezowanie profilujące górnych nawierzchni do max 8 cm, wykonanie warstwy wiążącej z BA - AC 16 W 4 cm i ścieralnej z BA AC 8s 50/70 gr 4 cm z skropieniem warstw i ew ułożeniem geosiatki.

300 zł /
Dodaj do kalkulacji

Budowa progu zwalniającego

5 700 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wybudowanie nowego miejsca parkingowego na terenie zielonym

Rozbudowa przy istniejących miejscach parkingowych na terenie zielonym. Miejsce postojowe 5x2,5m na warstwie mrozoochronnej gr 15cm i podbudowie z kruszywa gr 20 oraz kostce betonowej gr 8cm. Bez zabezpieczeń infrastruktury warstwie mrozoochronnej gr 15cm i podbudowie z kruszywa gr 20 oraz kostce betonowej gr 8cm. Bez zabezpieczeń infrastruktury.

6 250 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa 8 miejsc postojowych

50 000 zł / kpl.
Dodaj do kalkulacji

Przebudowanie jednego miejsca parkingowego z tym rozbiórka istniejącego miejsca

Rozbiórka istniejących warstw konstrukcyjnych z wywozem materiału. Roboty Ziemne wykonanie 2 warstw podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie.

6 500 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa ścieżki rowerowej

Budowa ścieżki rowerowej szer. 2,0m w terenie zielonym na warstwie pisaku stab cem. Podbudowie zasadniczej gr 15cm naw. z BA AC 16W 50/70 i Ścieralnej gr 4cm Podstawowa stała organizacja ruchu. Z budową kanały technologicznego i oświetlenia.

400 zł /
Dodaj do kalkulacji

Przebudowa nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej z wywozem materiału, wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej .

300 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wyznaczenie kontrapasa – ścieżki rowerowej

Szerokość kontra pasa 2,0m malowanie - kolor czerwony cienkowarstwowe linie segregacyjne grubowarstwowe.

240 zł / mb
Dodaj do kalkulacji

Modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych - wyznaczenie nowego

Modernizacja - wyznaczenie nowego przejścia na jezdni szer 6m . Usuwanie oznakowania poziomego rozbiórka krawężników i wykonanie nowych wtopionych wykonanie nawierzchni chodnika. Malowanie poziome ustawienie znaków pionowych.

42 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Malowanie pasów

Usunięcie starego oznakowania i malowanie cienkowarstwowe na jezdni

105 zł /
Dodaj do kalkulacji

Budowa schodów terenowych

Budowa schodów terenowych z kostki brukowej na podbudowie stopień ograniczony obrzeżem betonowym z balustradami obustronnymi

2 500 zł /
Dodaj do kalkulacji

Remont schodów

Rozebranie schodów z elementów prefabrykowanych wyrównanie terenu, budowa nowych schodów terenowych z kostki brukowej na podbudowie stopień ograniczony obrzeżem betonowym z balustradami obustronnymi

2 000 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wybudowanie wysepki lub azylu dla pieszych

Zakup montaż azyli wraz z oznakowaniem

12 500 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Ustawienie latarni ulicznej w centrum w strefie ochrony konserwatora zabytków

18 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Ustawienie latarni ulicznej poza centrum

10 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa zjazdu / podjazdu dla niepełnosprawnych

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych na podbudowie o nawierzchni rozbieralnej z obustronnymi poręczami

380 zł /
Dodaj do kalkulacji

Zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku

Wiata tożsama z obecnie montowanymi - budowanymi w mieście Kielce

35 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa zatoki dla autobusów miejskich

Wyznaczenie nowej zatoki autobusowej, budowa peronu, wiaty, oświetlenia, nawierzchni zatoki

250 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie trasy spacerowej

Nawierzchnia z kostki brukowej z obustronnymi obrzeżami betonowymi wraz z robotami ziemnymi

1 800 zł /
Dodaj do kalkulacji

Instalacja tablicy informacyjnej

Tablica o wymiarach 80-120 cm na słupku stalowym i fundamencie

1 700 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe l=2,5 m, wys. 1,60 m

200 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie barierki ochronnej

Balustrady typu „Olsztyńskiego” l=2,0m, wys. 1,10 m

100 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Zakup, montaż znaku drogowego

Montaż znaków i słupków drogowych oraz nazw ulic z rur stalowych o śr. min. 60 mm wraz z fundamentem

600 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa nowego placu zabaw na podłożu gruntowym

5 urządzeń

130 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa placu zabaw na podłożu poliuretanowym

6 urządzeń

170 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy istniejącym przejeździe rowerowym

Ustawienie stojaka rowerowego z odtworzeniem nawierzchni

800 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Ustawienie stojaka rowerowego

Stojak typu "U" na fundamencie

800 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Ustawienie latarni parkowej

Latarnia typu LED do wys. 6m

7 500 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa siłowni zewnętrznej na podłożu gruntowym

10 urządzeń

83 000 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem

900 zł /
Dodaj do kalkulacji

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem

900 zł /
Dodaj do kalkulacji

Budowa bieżni dwutorowej o nawierzchni poliuretanowej

4 100 zł /
Dodaj do kalkulacji

Montaż ławki z zabetonowaniem

szer 1,50m z podłokietnikami z zabetonowaniem i utwardzeniem terenu

2 200 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Montaż ławki stalowej z oparciem

1 400 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Montaż kosza betonowego na śmieci

1 300 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Montaż czwórdzielnego kosza na odpady segregowane

3 300 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Inwentaryzacja zieleni

Koszt zależny od powierzchni terenu i ilości roślin na 1 m

3 450 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Niwelacja terenu

W zależności od głębokości

98 zł /
Dodaj do kalkulacji

Ziemia ogrodowa + rozplantowanie

276 zł /
Dodaj do kalkulacji

Zrywanie darni + wywóz

35 zł /
Dodaj do kalkulacji

Karczowanie roślin, krzewów, oczyszczanie terenu

70 zł /
Dodaj do kalkulacji

Karczowanie drzew w złym stanie zdrowotnym, oczyszczanie terenu

W zależności od wielkości i ilości drzew

4 140 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, trawy ozdobne, wymiana gleby

Głębokość 20-30 cm

70 zł /
Dodaj do kalkulacji

Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, drzewami, wymiana gleby

Głębokość 30-60cm

115 zł /
Dodaj do kalkulacji

Założenie trawnika z siewu + wymiana ziemi

Głębokość ok.10 cm

52 zł /
Dodaj do kalkulacji

Założenie trawnika z rolki + wymiana ziemi

Głębokość ok.5cm

80 zł /
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie krzewów

Zakup materiału roślinnego, podłoża oraz sadzenie

87 zł / mb
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie krzewów żywopłotowych

Zakup materiału roślinnego, podłoża oraz sadzenie

120 zł / mb
Dodaj do kalkulacji

Żywopłot z grabu

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym

168 zł / mb
Dodaj do kalkulacji

Żywopłot z ligustra

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym

127 zł / mb
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie pojedynczych większych (soliterowych) krzewów

127 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Założenie rabaty z krzewów

230 zł /
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie drzew dużych obwód pnia 25-45 cm

Zakup materiału roślinnego oraz sadzenie

6 300 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie drzew średnich obwód pnia 14-16 cm

Zakup materiału roślinnego oraz sadzenie

1 380 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Palikowanie drzew

Cena za 1 komplet na 1 drzewo

207 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Stabilizacja drzew za pomocą kotwienia

Komplet na 1 drzewo w zależności od wielkości

288 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Kora bez agrowłókniny

Ściółkowanie/ wykończenie rabaty

35 zł /
Dodaj do kalkulacji

Agrowłóknina do ściółkowania

Ściółkowanie/ wykończenie rabaty

11 zł /
Dodaj do kalkulacji

Kamień ozdobny

W zależności od rodzaju i frakcji

104 zł /
Dodaj do kalkulacji

Kruszywo ozdobne

W zależności od rodzaju i frakcji

92 zł /
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie pnączy

Zakup materiału roślinnego, podłoża oraz sadzenie

173 zł / mb
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie cebul kwiatowych małych

Zakup materiału roślinnego oraz sadzenie

334 zł /
Dodaj do kalkulacji

Sadzenie cebul kwiatowych dużych

Zakup materiału roślinnego oraz sadzenie

460 zł /
Dodaj do kalkulacji

Mechaniczne sadzenie roślin cebulowych

Nasadzenia roślin cebulowych (materiał + sadzenie maszynowe)

219 zł /
Dodaj do kalkulacji

Założenie rabaty z bylin, traw ozdobnych

Zakup materiału roślinnego oraz sadzenie wraz z korowaniem

472 zł /
Dodaj do kalkulacji

Zakup donicy miejskiej

Minimalna powierzchnia donicy 1m2, w zależności od wielkości i materiału

760 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Obsadzanie donic

Komplet - krzewy, byliny, trawy ozdobne, wypełnianie

437 zł /
Dodaj do kalkulacji

Posadzenie drzewa w donicy

Zakup materiału plus sadzenie

2 070 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie łąki kwietnej w istniejącym trawniku

92 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie łąki kwietnej z usunięciem darni

138 zł /
Dodaj do kalkulacji

Zakup i montaż budki/domku dla owadów

207 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie ogrodu deszczowego w gruncie

Przygotowanie gruntu, rośliny, ściółkowanie kruszywem ozdobnym

1 955 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie ogrodu deszczowego w pojemniku

Projekt i wykonanie w zależności od wielkości

89 700 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie obrzeży rabaty

W zależności od rodzaju materiału

92 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie ciągu komunikacyjnego z nawierzchni ulepszonych

W zależności od szerokości i rodzaju

173 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej bez obrzeży

Np. płyty ażurowe, nawierzchnia mineralno-żywiczna

483 zł /
Dodaj do kalkulacji

Wykonanie obrzeża ciągów komunikacyjnych

W zależności od rodzaju materiału

173 zł / mb
Dodaj do kalkulacji

Rozbrukowanie nawierzchni pod nasadzenia

Rozbrukowanie nawierzchni , ułożenie obrzeży, przygotowanie terenu do nasadzeń

552 zł /
Dodaj do kalkulacji

Zakup i montaż tablicy

Tablica informacyjna o realizacji inwestycji z Budżetu Obywatelskiego

1 035 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Kastracja suki wraz z wszczepieniem czipa

500 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Kastracja psa wraz z wszczepieniem czipa

350 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Kastracja kocicy wraz  z wszczepieniem czipa

300 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Kastracja kocura wraz z wszczepieniem czipa

200 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budka dla kota wolno żyjącego – mała

250 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Budka dla kota wolno żyjącego – duża z przedsionkiem

500 zł / szt.
Dodaj do kalkulacji

Wybrane przedmioty

SUMA: 0 zł